Giriş

TÜRK - ALMAN İŞBİRLİĞİ FORUMU


I.Türk Alman İşbirliği Forumu 16-18 Şubat 2007 Antalya

Uzun bir tarihe sahip Türk-Alman ilişkileri yeni hedeflerini bekliyor. Avrupa’yı ayıran Berlin Duvarlarının yıkılmasıyla yeni bir döneme giren Türk-Alman ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa politikaları çerçevesinde önemli işlevler üstlenmeye aday. Ancak nereye kadar? Almanya’daki iç siyasi tartışmalara sık sık konu olan, Avrupa’da çoğu kez “imtiyazlı ortak” olması istenen Türkiye, AB ülkeleri arasında en yoğun ve en kapsamlı işbirliğini yine Almanya ile gerçekleştirmektedir. Yoğun ekonomik ilişkilere sahip Türkiye ve Almanya, bilimden teknolojiye, kültürden ticarete birçok alanda işbirliği yapmaktadır.

Gücünü geleneksel iyi ilişkilerden alan Türk-Alman işbirliği, Avrupa bütünleşme sürecinde yeni alanlara yayılarak artmaktadır. Türk-Alman ortaklıklarına ilgi duyan kişi ve kurumlar için bir iletişim ve işbirliği ağı buluşması niteliğindeki bu Forum, “İletişim” konulu bir entelasyon-serginin yanısıra, bir çok konferans ve panele de ev sahipliği yapmaktadır. Almanya ve Türkiye’den birçok uzman akademisyen ve deneyimli uygulayıcıları bir araya getiren bu uluslararası sempozyumun, Türk-Alman işbirliğinin geleceği ile ilgili tartışmalara önemli katkılar vermesi beklenmektedir. Program ayrıca Türkiye-AB ilişkilerini de desteklemeye yöneliktir. Tartışma başlıklarından bazıları:

  • Tarihte İyi de Şimdi Değişken mi?: Türk-Alman İlişkilerindeki Değişim Süreçleri

  • Eşit mi, İmtiyazlı Ortaklık mı?: Avrupa Bütünleşme Sürecinde Türk-Alman İşbirliği

  • Kültür Gelecektir: Türk-Alman Kültürel İşbirliğinin Yeni Trendleri

  • Göçmenlikten Müşteriliğe: Almanya ve Türkiye’de Çok Kültürlü Pazarlama Stratejileri

  • Bilim, Öğretim ve Araştırma: Türk-Alman İşbirliğinde Geleceği Olan bir Faaliyet Alanı mı?

Düzenleme Kurulu

Program

Sonuçlar

Basından Seçmeler